Ώρα αλλαγών στα Πανεπιστήμια

Είναι γενική η διαπίστωση, τόσο στο εσωτερικό των Πανεπιστημίων όσο και στην ευρύτερη κοινωνία, ότι έφθασε το πλήρωμα του χρόνου για επανεξέταση και αναδιάρθρωση πολλών πτυχών της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στη χώρα μας.

Το μοντέλο του αυτιστικού Πανεπιστημίου, που εν γένει αδιαφορεί για την εντροπία που αναπτύσσεται στους κόλπους του και αντιδρά καθυστερημέναστις ανάγκες της κοινωνίας και τον σκληρά δοκιμαζόμενο Έλληνα φορολογούμενο που το χρηματοδοτεί, το Πανεπιστήμιο που δεν αντιμετωπίζει παρρησία τα φαινόμενα αναπολεσματικής διοίκησης, νεποτισμού και αυθαιρεσίας, που αισθάνεται ασφαλές –αν και, στα λόγια, διαμαρτυρόμενο– για το γραφειοκρατικό εναγκαλισμό του από το Υπουργείο Παιδείας και δεν αγωνίζεται έμπρακτα για την επιστημονική και επαγγελματική τύχη των αποφοίτων του ή που κλείνει τα μάτια του στις θέσεις που καταλαμβάνει στις διεθνείς ιεραρχήσεις των Πανεπιστημίων, δεν μπορεί να συνεχιστεί.

Οι ουσιαστικές αλλαγές στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση είναι απαραίτητες:

αλλαγές που θα αντιμετωπίζουν δραστικά τα προβλήματα της γραφειοκρατικής και της χρονοβόρου εποπτείας και διαχείρισης των Πανεπιστημίων από την πολιτεία, που θα καθιερώνουν νέα αποτελεσματικά μοντέλα εσωτερικής οργάνωσης και διοίκησης, θα θεσμοθετούν νέους μηχανισμούς και διαδικασίες αξιολόγησης και κοινωνικής λογοδοσίας, θα αντιμετωπίζουν τις σύγχρονες ερευνητικές και εκπαιδευτικές ανάγκες της κοινωνίας και της χώρας, θα εξασφαλίζουν την άνοδο της ποιότητας και της ανταγωνιστικότητας τους στο διεθνές περιβάλλον που ανήκουν, θα μεριμνούν για τις επαγγελματικές προοπτικές και την επιστημονική επάρκεια των αποφοίτων τους, θα αναπροσαρμόζουν και θα βελτιώνουν συνεχώς την παρεχόμενη εκπαίδευση, θα καθιερώνουν ένα πραγματικά ακαδημαϊκό περιβάλλον δημοκρατικής λειτουργίας, αυτοδιοίκησης, αυτοτέλειας και κοινωνικής λογοδοσίας.

Αυτά επιθυμεί η πλειονότητα της ακαδημαϊκής κοινότητας της χώρας μας.

Σε όλα αυτά αποβλέπει το σχέδιο Νόμου που ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας:

Στη βελτίωση της διοικητικής αποτελεσματικότητας η θεσμοθέτηση του Συμβουλίου Διοίκησης του Ιδρύματος και οι αποφασιστικές αρμοδιότητες του Πρύτανη, στην ακαδημαϊκή αυτοτέλεια η πρόβλεψη για την σύνταξη με ευθύνη του Πανεπιστημίου Εσωτερικού Κανονισμού που θα αντιμετωπίζει όλα τα επιμέρους ζητήματα λειτουργίας ακόμη και του τρόπου αντιμετώπισης έκνομων ενεργειών στους πανεπιστημιακούς χώρους ˙ στη βελτίωσητων εκπαιδευτικών και επαγγελματικών προοπτικών των φοιτητών αποσκοπεί η νέα μορφή διάρθρωσης των σπουδών και η πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών˙, στην διευκόλυνση της μάθησης αποβλέπει η ηλεκτρονική ανάρτηση όλου του εκπαιδευτικού υλικού και η ενίσχυση των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών˙, στην προστασία των φοιτητών από αυθαιρεσίες η θεσμοθέτηση του «Συνήγορου του Φοιτητή»˙ στη σύνδεση της εκπαίδευσης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας η σύσταση Σχολής Διά- Βίου Μάθησης˙ στην καλύτερη οργάνωση των μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών η συγκρότηση Μεταπτυχιακής Σχολής˙, στην βελτίωση της διεθνούς εικόνας των Πανεπιστημίων και στη προσέλκυση ξένων φοιτητών η πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών˙, στην δίκαιη κατανομή της δημόσιας χρηματοδότησης η αναβάθμιση της Ανεξάρτητης Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση κ.α.

Σε αυτή την αδήριτη ανάγκη των αλλαγών είναι απαραίτητη η συστράτευση όλων: η Κυβέρνηση, να δώσει το μέγιστο δυνατό χρόνο για διαβούλευση -η απόφασή της για κατάθεση του Νομοσχεδίου το Σεπτέμβριο και η συνέχιση της διαβούλευσης ήταν μια θετική κίνηση-, και να αποδεχθεί προτάσεις που έχουν κατατεθεί από συντεταγμένα όργανα της ακαδημαϊκής κοινότητας, όπως η Σύνοδος των Πρυτάνεων, που όμως δεν θα αναιρούν τις βασικές στοχεύσεις των προτεινόμενων αλλαγών, αφετέρου δε η Ακαδημαϊκή Κοινότητα να ξεπεράσει τις φοβίες της ως προς τις αλλαγές, να αδιαφορήσει προς τους μόνιμους διαστρεβλωτές της πραγματικότητας και αρνητές των πάντων, να σταθεί στο ύψος των οικονομικών και κοινωνικών περιστάσεων που βιώνει η χώρα μας και να συμβάλει με τις προτάσεις, την ενεργό δράση της και το παράδειγμά της στην αναγέννηση της Παιδείας μας.


Γιώργος Ζάχος

Δ/ντης Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Ιωάννινα 16/07/2011

http://www.agon.gr/news/156/ARTICLE/12567/2011-07-21.html

YouTube

Νέα από το uoi.gr

We have 4 guests online
Facebook Image
FindUsOnFlickr